Zoek

Risico op persoonlijke schade
Alleen als u weet welke veiligheidsrisico’s uw bedrijfsomgeving kent, kunt u een gedegen veiligheidsplan opstellen. Daarom verplicht de Arbowet u om een periodiek een risico inventarisatie & evaluatie (RI&E) uit te voeren. Het doel: zicht hebben op de schade die het werk aan de gezondheid van medewerkers kan toebrengen. U kunt dit overlaten aan de specialisten van OBN.

 

Inhoud RI&E
We inventariseren onder meer uw Arbo- en ziekteverzuimbeleid. We bekijken de werkomgeving, van gebouw tot bedrijfshulpverlening. Ook de inrichting van werkplekken en fysieke belasting krijgt aandacht. Daarbij bekijken we de werkbelasting in de context van functie-inhoud en werkdruk.
Arbeidsmiddelen, werk- en rusttijden, gevaarlijke stoffen, fysische factoren: we betrekken ze allemaal in de risico inventarisatie & evaluatie.

 

Plan van aanpak
De RI&E leidt tot een plan van aanpak. Per gesignaleerde risico kunt u doeltreffend maatregelen nemen om schade te voorkomen of te beperken.

NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte

Ontvang het laatste nieuws van
OBN voortaan per e-mail

REFERENTIES

CURSUS IN BEELD

Bekijk onze bedrijfsvideo's

Video's van onze diensten,
zoals Cursussen, Tarining, en
praktijk. Bekijk »

MEER WETEN?

Of bel 0318 - 541 943 voor meer
informatie. Onze deskundige
medewerkers staan u graag te woord.

Gegevens

OBN is een handelsnaam van
Alfa Control BV
Inschrijfnummer KvK 30220153 Rekeningnr. ABN AMRO 46.12.28.297
 

Contact

Alfa Control BV 
KVK 30220153
Rek.nr. ABN AMRO 461228297
Nieuweweg Noord 314 b-26
3905LX Veenendaal
T.0318-541943